Nytt samband funnet mellan genförändringar och cancermetastaser

2017-01-26

Forskare vid IGP har identifierat genförändringar som kan bidra till spridningen av metastaser vid tjock- och ändtarmscancer. Fynden som nyligen publicerats i tidskriften Cancer Research skulle kunna användas för att identifiera vilka patienter som har störst nytta av ytterligare behandling efter operation och som behöver följas mer noggrant för att upptäcka om cancern kommit tillbaka.

Tjock- och ändtarmscancer är en av de vanligaste cancerformerna och i Sverige får cirka 6000 personer årligen denna diagnos. Den ursprungliga tumören kan oftast tas bort med en operation, vilket botar många patienter, men som vid flertalet andra cancerformer är det spridning av metastaser som är det allvarliga problemet.

Däremot har inte alla patienter med tjock- och ändtarmscancer lika stor risk att få metastaser och i den aktuella studien har forskarna identifierat mutationer som kan kopplas till spridningen av metastaser. De analyserade tumörprover från tjock- och ändtarmscancerpatienter med och utan metastaser och hittade en grupp gener som var muterade hos i huvudsak patienter med metastaser. Dessa mutationer kan vara kliniskt relevanta för att förutsäga uppkomsten av metastaser.

– Det är mycket angeläget att kunna identifiera vilka patienter som har större eller mindre risk att få metastaser. Då kan man dels undvika att ge en onödigt kraftig behandling, med många biverkningar, till patienter som har en liten risk för metastaser. Samtidigt kan patienter med större risk för metastaser få en mer omfattande behandling som kan förbättra deras chanser att överleva, säger Lucy Mathot, forskare i Tobias Sjöbloms grupp vid IGP och försteförfattare till den aktuella artikeln.

Den normala funktionen hos de muterade generna är att ge upphov till så kallade ephrin-receptorer i cellerna. I friska celler medverkar dessa proteiner i att kontrollera olika cellers position i tarmen men när generna är muterade, som hos patienterna i studien, har proteinerna förlorat sin normala funktion och kan då bidra till cancercellernas spridning. 

– Det har sedan tidigare funnits ett samband mellan ephrinreceptorer och utvecklingen av cancer och metastaser. Våra resultat kan nu bidra till att förklara mekanismen bakom detta samband, det vill säga på vilket sätt receptorerna medverkar till ökad spridning av cancerceller, säger Lucy Mathot.

Mer information
Artikel i Cancer Research
Forskningen i Tobias Sjöbloms grupp