Nya genmutationer identifierar patienter med aggressiv leukemi

2016-11-28

Forskare vid IGP har i ett internationellt samarbete upptäckt nya genmutationer som kan användas för att identifiera patienter med en mer aggressiv form av kronisk lymfatisk leukemi.

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är en tumörsjukdom med mycket varierande förlopp. Vissa patienter kan leva länge utan behandling medan andra snabbt försämras och avlider, trots behandling.

Under senare tid har forskare gjort stora ansträngningar för att hitta orsakerna till denna variation. Om man kan identifiera specifika biologiska eller genetiska faktorer som kan kopplas till hur sjukdomen yttrar sig kan läkarna bättre bedöma när behandling behöver sättas in och vilken behandling som passar bäst för den enskilda patienten.

I ett internationellt samarbete som letts av Richard Rosenquist Brandell vid IGP har forskarna sett att mutationer i genen EGR2 kan kopplas till mycket dålig prognos vid KLL. De undersökte mer än 2400 patienter och upptäckte att den grupp av patienter som hade mutationer i EGR2-genen var yngre vid diagnos och hade snabbare sjukdomsförlopp och kortare överlevnad.

– Våra resultat har visat att EGR2-mutationer skulle kunna användas för att definiera en ny undergrupp av KLL-patienter med dålig prognos. Det vore därför bra om man la till analys av EGR2-mutationer till de undersökningar som görs idag för att identifiera högriskpatienter med KLL, säger Richard Rosenquist Brandell.

Studien som publiceras idag i tidskriften Leukemia är ett samarbete mellan flera forskargrupper i Europa, USA och Kina.


Mer information:
Artikel i Leukemia
Richard Rosenquist Brandells forskning