Ny teknik för att analysera genaktivitet i enskilda cancerceller

2016-10-14

Richard Rosenquist och Lesley Ann Sutton vid IGP har medverkat i ett samarbete inom SciLifeLab där man har utvecklat en ny metod för analys av genaktivitet i enskilda cancerceller. Den nya tekniken ger en helt ny bild av komplexiteten i en tumör, något som kan få en stor framtida användning vid val av behandling.

Med den nya metoden och tillhörande mjukvaran kan man studera tusentals celler på en dag och man kan kombinera information om vilka gener som är aktiva och till vilken nivå, med bilder av individuella celler. I den aktuella studien har forskarna studerat tumörsjukdomen kronisk lymfatisk leukemi, den vanligaste leukemin hos vuxna, och sett att tumörcellerna inte består av en enda celltyp utan av ett flertal undergrupper med olika genaktivitet.
 

Mer information:
Pressmeddelande från KTH
Artikel i Nature Communications
Richard Rosenquists forskning