Ämne från bär kan förstärka effekten av läkemedel mot hjärntumörer

2016-10-05

En strategi för att få fram nya cancerbehandlingar kan vara att hitta nya användningsområden för redan existerande läkemedel. Nya resultat från IGP visar att kombinationen av ett antidepressivt läkemedel med en naturlig substans från växtriket gav en förstärkt effekt på hjärntumörceller. Liknande studier skulle kunna göras för att för utveckla nya behandlingar för grupper av patienter med olika sorters hjärntumörer.

Patienter med hjärntumörformen glioblastom har mycket dålig prognos. Med dagens behandlingar är det bara ett fåtal som överlever längre än tre år och det finns därför ett stort behov av att utveckla nya behandlingar mot glioblastom. En sätt att göra det kan vara att hitta nya användningsområden för redan existerande läkemedel eller att förbättra effekten befintliga läkemedel genom av kombinera dem med andra substanser.

I en studie som letts av Sven Nelander såg forskarna att pterostilben, som är ett naturligt förekommande ämne i bland annat blåbär, hade en synergistisk effekt med ett vanligt använt antidepressivt läkemedel, sertralin. Forskarna kombinerade de olika substanserna och testade dem på celler från biobanken HGCC. Där odlas så kallade cellinjer som ursprungligen kommer från hjärntumörer från patienter.

När vi testade olika kombinationer av pterostilben och sertralin var det tydligt att kombinationerna fungerade bättre än respektive substans var för sig, t.ex. för att minska cellernas tillväxt och förmåga att förflytta sig. Effekten skiljde sig åt mellan celler från olika patienter och var starkast hos dem med en förändring på kromosom 1, säger Sven Nelander.

Att kombinera redan existerande läkemedel kan vara ett sätt att snabbare få fram nya behandlingar. Eftersom de existerande läkemedlen är godkända att användas inom ett område kan det gå relativt snabbt att kliniskt utvärdera om de även kan användas inom ett annat område. Den aktuella studien visar också att HGCC-biobanken kommer att vara en värdefull resurs för att designa och testa kombinationer av läkemedel för patienter med olika former av hjärntumörer.

Studien är ett samarbete mellan forskare i Uppsala, Stockholm och Göteborg. Resultaten har publicerats i tidskriften Oncotarget.
 

Mer information:
Artikel i Oncotarget
Sven Nelanders forskning