Genmodifierade virus dödar hjärntumörceller

2016-10-04

Magnus Essands forskargrupp visar i en ny studie att genetiskt modifierade virus kan användas för att döda hjärntumörceller. Fynden visar på en ny strategi för att behandla patienter med den allvarliga tumörformen glioblastom, där det i nuläget saknas effektiva behandlingar.

En ny metod att behandla cancer är med så kallade onkolytiska virus. Det är virus som infekterar cancerceller och sedan förökar sig inne i cellerna tills de spräcks och släpper ut nya virus, som in sin tur kan infektera andra cancerceller. Onkolytiska virus aktiverar också immunsystemet att bekämpa cancer. Genom att ta fram och modifiera ett virus som riktas specifikt mot hjärnceller skulle möjligheten att behandla patienter med glioblastom kunna förbättras.

– Vår studie visar att en modifierad version av viruset Semliki Forest-virus (SFV) kan användas för att behandla glioblastom. SFV är ett virus som i sin naturliga form infekterar hjärnceller och ger hjärninflammation. Så för att kunna använda SFV som ett onkolytiskt virus har vi modifierat det så att det inte kan växa till i normala hjärnceller utan bara hjärntumörceller, säger Mohanraj Ramachandran, en av forskarna bakom studien.

För att testa effekten av det modifierade viruset användes celler från en biobank med odlade hjärntumörceller som satts upp vid IGP.

– I biobanken odlas så kallade cellinjer som ursprungligen kommer från patienter med glioblastom. De odlas på ett sätt som gör att de är väldigt lika de tumörer som de ursprungligen kommit från. Vi testade det modifierade viruset på olika cellinjer som representerade all fyra undergrupper av glioblastomtumörer och de flesta cellinjerna dödades av virusen inom 72 timmar, säger Di Yu som också medverkat i studien

Forskarna såg också att det modifierade viruset minskade tumörtillväxten och förbättrade överlevnaden hos möss med hjärntumörer. Samtidigt gjorde den genetiska modifieringen att viruset inte kunde växa till i normala hjärnceller hos möss, vilket visar på att modifierade SFV kunna utvecklas vidare till en säker metod att behandla allvarliga hjärntumörer.

Studien är ett samarbete med forskare i Estland och resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Clinical Cancer Research.
 

Mer information:
Artikel i Clinical Cancer Research
Forskningen i Magnus Essands forskargrupp