Ny metod för säker och effektiv genmodifiering

2016-10-04

Immunterapi har utvecklats till en framgångsrik behandlingsmetod för leukemier. Immuncellerna som används för sådan immunterapi är genetiskt modifierade och i en ny studie från IGP, som letts av Di Yu i Magnus Essands forskargrupp, har forskarna tagit fram en ny och säker metod att göra denna genmodifiering.

Vid immunterapi mot leukemi är det en viss sorts immunceller, T-celler, som används. Innan de används modifieras de genetiskt med hjälp av en så kallad vektor. Vektorn kan efter överföringen antingen sättas in i T-cellens arvsmassa och kommer då att finnas kvar i alla dotterceller när T-cellerna växer till. Men när vektorn integreras i T-cellens arvsmassa finns det risk att den påverkar T-cellens egna gener på ett negativt sätt.

Det andra alternativet är att vektorn inte integreras utan ligger som ett ”lös” komponent inne i cellen men då kommer den på sikt att förloras när cellerna delar sig.

– Den metod som vi har utvecklat går ut på att vektorn finns kvar stabilt i cellerna, utan att integreras i arvsmassan. Det innebär ett helt nytt och säkert sätt att producera T-celler för immunterapi av cancer. Vi ser också möjligheter att använda metoden för att säkert och effektivt modifiera andra celler som ska användas kliniskt, till exempel stamceller, säger Di Yu.

Resultaten har publicerats i tidskriften EMBO Molecular Medicine.
 

Mer information:
Artikel i EMBO Molecular Medicine
Di Yus forskning i Magnus Essands forskargrupp