Central mekanism för spridning och behandlingsresistens av hjärncancer upptäckt

2016-09-14

Fredrik Swartling och hans forskargrupp på IGP har i samarbete med Olle Sangfelts lab på Karolinska Institutet upptäckt att det normalt skyddande enzymet FBW7 har muterats och slagits ut i hjärntumörceller hos barn. Det leder till att mer stabila former av stamcellsproteinet SOX9 bildas, vilket ger upphov till tumörer som sprider sig snabbare och är svårare att behandla. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften EMBO Journal.

– Det vi upptäckt gäller inte bara för barnhjärntumörer utan är centralt för olika typer av tumörer eftersom en amerikansk forskargrupp samtidigt fått liknande resultat som vi fast i tjocktarms-, hud- och lungcancer, säger Fredrik Swartling.

Studien visade att SOX9-proteinet blir mer stabilt i tumörcellen när FBW7 muteras vilket gör att det kan orsaka mer skada för patienten. Till exempel leder det till att tumören får lättare att sprida sig och att den blir mer resistent mot cellgiftsbehandling.

Tillsammans med forskare i Tyskland som deltog i studien har man studerat barnhjärntumörer från över 140 patienter och upptäckt att SOX9 är mer stabil i de tumörer som lättare ger metastaser. Genom att i försök härma hur SOX9 stabiliseras i hjärntumörceller kartlade forskarna i detalj vilka andra cirka 40-50 gener som SOX9 slår på för att göra tumören mer motståndskraftig mot cellgifter och mer spridningsbenägen.

– Slutligen har vi upptäckt ett sätt att kunna behandla tumörerna med några lovande substanser som slår ut stabiliseringen av SOX9, vilket gör att tumörerna blir mottagliga för cellgiftsbehandling igen. Det är viktigt att poängtera att vi själva inte påbörjat några kliniska studier men vi hoppas att vårt arbete kan påverka företagen som utvecklat substanserna att påbörja sådana studier på patienter, fortsätter Fredrik Swartling.

Tumörer som kommer från olika patienter är ofta rätt olika varandra trots att de tillhör samma typ av cancer. Vissa barnhjärntumörer har till exempel höga nivåer av SOX9 medan andra har relativt låga nivåer. Om man i framtiden kan identifiera de tumörer som har ett onormalt stabiliserat SOX9-protein till följd av utslaget FBW7 skulle de substanser som använts i den här studien kunna användas i behandling av dessa fall för att hindra att tumören sprids och samtidigt göra att en cancerpatient svarar bättre på sin cellgiftsbehandling.
 

Mer information:
Artikel i EMBO Journal
Fredrik Swartlings forskning
Olle Sangfelts forskning