Viktig signalväg för blodkärlstillväxt identifierad

2016-07-20

Blodkärlens tillväxt är normalt mycket strikt reglerad men vid olika sjukdomar kan det uppstå ökad eller minskad kärltillväxt. Lena Claesson-Welshs forskargrupp har i en ny studie identifierat en avgörande komponent i regleringen av blodkärlens tillväxt som används på ett organspecifikt sätt. Fynden kan bidra till att utveckla metoder att specifikt förhindra onormal kärltillväxt vid sjukdomar i vissa organ som lungan.

Blodkärlens väggar byggs upp av en särskild sorts celler som kallas endotelceller. I fungerande kärl sitter endotelcellerna tätt sammanklistrade, för att reglera hur vätska, lösta molekyler och celler släpps ut eller in i kärlen. Hos friska vuxna anläggs inte heller några nya blodkärl, utom vid vissa tillfällen så som sårläkning, och därför kontrolleras även kärltillväxt av hur tätt endotelcellerna sitter ihop med varandra.

I en ny studie från IGP visar Lena Claesson-Welsh och hennes medarbetare hur det går till när endotelcellerna släpper från varandra så att de kan flytta på sig och dela sig för att bilda nya kärl. De upptäckte att ett visst protein, TSAd, är inblandat i regleringen av kärlens tillväxt.

– Intressant nog används TSAd endast i vissa organ så som lungan och inte exempelvis i ögonen. Denna specificitet skulle kunna utnyttjas för att specifikt förhindra eller minska sjuklig tillväxt av blodkärl i vissa vävnader, till exempel luftvägarna, säger Lena Claesson-Welsh.

Mekanismerna bakom endotelcellernas och därmed blodkärlens funktion är komplexa. Det är en rad olika proteiner som tar emot och överför signaler – från att tillväxtfaktorer känns av på cellernas utsida till att proteinerna som binder ihop endotelcellerna omstruktureras så att cellerna släpper från varandra och kan växa ut till nya kärl.

– Min grupp har under lång tid studerat de signalproteiner som kontrollerar endotelcellernas funktion. I den här studien fokuserade vi på proteinet TSAd, som fungerar genom att koppla ihop signalproteinerna med varandra och som vi tidigare sett behövs för att reglera kärlens genomsläpplighet. Våra nya resultat visar därmed att både tillväxt och genomsläpplighet kontrolleras av en gemensam signalväg, där TSAd har en avgörande roll i vissa organ. Det är ett viktigt bidrag till vår kunskap om signalvägarna och de inblandade proteinerna, där slutmålet är att komma på sätt blockera kärltillväxt eller -läckage vid olika sjukdomar. säger Lena Claesson-Welsh.

I studien har IGP-forskarna samarbetat med forskare i Italien, USA och Norge. Resultaten har publicerats on-line i tidskriften Science Signaling.
 

Mer information:
Tidskriften Science Signaling
Lena Claesson-Welshs forskning