Ny behandlingsmetod för spridd hudcancer testad

2016-04-15

En behandlingsstrategi mot cancer som utvecklats på senare tid är att utnyttja immuncellers förmåga att bekämpa tumörceller. Forskare vid IGP har nu för första gången genomfört en klinisk prövning av en metod där patienter med spridd hudcancer injiceras med ett modifierat virus som stimulerar kroppens immunceller. Resultaten visade att behandlingen var säker, med endast milda och övergående biverkningar. Flera patienter hade också klinisk nytta av behandlingen.

Malignt melanom, en form av hudcancer, blir allt vanligare. Trots att nya behandlingar medför förbättrad överlevnad är prognosen vid malignt melanom fortfarande dålig, särskilt om tumören har spritt sig. De behandlingar som används har dessutom ofta besvärliga biverkningar så det är angeläget att utveckla förbättrade behandlingsstrategier för denna vanliga och allvarliga sjukdom.

Vid IGP har forskarna Angelica Loskog och Thomas Tötterman studerat ett virus, AdCD40L, som när det kommer in i kroppen producerar ett protein som stimulerar olika sorters immunceller. I den aktuella studien har man nu i en klinisk prövning för första gången testat denna nya typ av cancerbehandling där AdCD40L vid upprepade tillfällen sprutades in i dottertumörer hos patienter med spritt malignt melanom.

– Vår studie visade att patienterna tolererade behandlingen bra. De biverkningar som uppkom var milda och övergående och några av patienterna uppvisade också viss klinisk förbättring, säger Gustav Ullenhag, forskare vid IGP och cancerläkare vid Akademiska sjukhuset, som lett studien.

I studien behandlades majoriteten av patienterna med en låg dos cellgift i anslutning till injektionerna av AdCD40L. Cellgiftet har i den låga dos som användes ingen effekt i sig självt mot cancer men kan förstärka effekten av immunologiska behandlingar.

– Vi såg att de patienter som fått både cellgift och AdCD40L immunterapi hade en bättre överlevnad efter sex månader än de som bara behandlats med AdCD40L. Patienterna som visade bäst överlevnad hade också fler aktiverade immunceller och lägre nivåer i tumörerna av en substans som stimulerar tumörspridning. Det är uppmuntrande resultat som motiverar ytterligare studier. Bland annat skulle kontinuerliga injektioner kunna göra behandlingen effektivare, säger Gustav Ullenhag.

Studien är ett samarbete mellan forskare vid IGP och institutionen för kirurgiska vetenskaper vid Uppsala universitet samt Akademiska sjukhusets avdelningar för onkologi, radiologi respektive klinisk patologi. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften British Journal of Cancer.
 

Mer information:
Artikel i British Journal of Cancer