Elena Chugunova – Immuncellers roll i utvecklingen av hjärntumören gliom

Vår forskning syftar till att förstå hur en viss typ av immunceller, så kallade mastceller, påverkar utvecklingen av hjärntumörformen gliom. Målet är att öka den grundläggande kunskapen om cancerbiologi och immunterapi vid cancer, vilket kan leda till utvecklingen av nya behandlingsmetoder.

Gliom är den vanligaste formen av hjärntumör hos människa. Trots utvecklingen av tekniker inom mikrokirurgi, strålning och cellgiftsbehandling så är mediantiden för överlevnad mindre än ett år för den allvarligaste typen av gliom, glioblastoma multiforme.

En avgörande egenskap hos de maligna gliomcellerna är deras förmåga att invadera omkringliggande vävnad, vilket gör att tumören återkommer även efter behandling. Under invasionsprocessen bildas och utsöndras fler olika enzymer som bryter ner komponenterna som omger cellerna i hjärnvävnaden. Vissa typer av immunceller, framför allt så kallade mastceller, har också betydelse för utvecklingen av gliom.

För att undersöka de viktiga effekter som mastceller har på hjärntumöruppkomst och studera de molekylära mekanismerna bakom gliomcellernas invasiva förmåga använder vi möss med brist på mastceller, M5-Cre R-DTA. Målet är att kartlägga hur gliom utvecklas och hitta nya strategier att stimulera immunsystemet så att det angriper tumören.


Läs mer om vår forskning (endast på engelska)

 

 

Foto: mikroskopbild på mastceller i gliom