Ulf Landegrens grupp

Gruppmedlemmar

Ulf Landegren
Professor i
molekylärmedicin
 
Rasel Al-Amin
Doktorand
Lei Chen
Assistent med
doktoranduppgifter
Johanna Herö
Forskn.ing.
 
Johan Björkesten
Doktorand

Marcus Danielsson
Doktorand

Daniel Ekman
Gästforskare
Maria Hammond
Forskare

Johan Heldin
Gästforskare

Ryoyo Ikebuchi
Gästforskare
Peter Lönn
Postdok

Phathutshedzo
Muthelo

Doktorand

 
Erik Ullerås
Projektkoordinator
 
Claudia Fredolini
Forskare
Axel Klaesson
Doktorand
 
Michael Taussig
Forskare