Mats Nilsson – Diagnostik på molekylnivå

Vår forskning syftar till att utveckla förbättrade metoder för molekylär analys. Metoderna har en upplösning och känslighet som tillåter oss att studera enskilda molekyler, deras mängder och lokalisering i enskilda celler.

Vidare utvecklar vi tekniker för att kunna undersöka en stor mängd gener samtidigt, med avseende på deras DNA-sekvens och kopietal. En del av teknikerna tillåter helt nya analyser medan andra mer syftar till att göra analyserna snabbare eller billigare.

En viktig del av forskningen går ut på att tillämpa de nya teknikerna i samarbetsprojekt med andra forskare för att lösa grundläggande forskningsfrågor och möta behovet av förbättrad klinisk diagnostik. Vi deltar bland annat i ett multidisciplinärt projekt där våra molekylära detektionsmetoder ingår i mikro- och nanoutrustning som utvecklas för snabb och kostnadseffektiv diagnostik av patienter.
 

Mats Nilsson är för närvarande gästprofessor vid IGP och har sedan 2012 haft sin huvudsakliga verksamhet vid Science for Life Laboratory i Stockholm, där han är professor vid institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet.

Mer information Mats Nilssons forskning finns på Stockholms universitets webb (på engelska)

Foto: mikroskopbild av PLA i vävnad