Caroline Gallant – Studier av geners reglering och funktion på singelcellnivå

Gruppen fokuserar på att förstå grundläggande mekanismer för hur gener regleras samt att analysera epigenetisk reglering av cellulär respons vid t.ex. läkemedelsbehandling. Vi studerar också hur genetisk variation påverkar geners aktivitet och proteiners funktion.

För att genomföra dessa studier utvecklar vi och använder olika metoder för single cell-analys, multiplexad proteindetektion och parallell detektion av olika sorters målmolekyler (RNA, protein och proteinmodifieringar).
 

Våra finansiärer: Vetenskapsrådet, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Marcus Borgströms Stiftelse