Marika Nestors forskargrupp

Gruppmedlemmar

Marika Nestor
Forskare
 
Karl Andersson
Adj. univ.lektor
Hanna Björkelund
Associerad forskare
Sina Bondza
Doktorand
Jos Buijs
Adj. univ.lektor
 
João Encarnação
Doktorand
Anna-Karin Haylock
Associerad forskare
Sara Lundsten
Doktorand

Hans Lundqvist
Forskare emerNakul Raval
Gästforskare
Magnus Malmqvist
Gästforskare
Anja Mortensen
Forskare
Diana Spiegelberg
Associerad forskare
.