Anders Ahnesjös forskargrupp

Gruppmedlemmar

Anders Ahnesjö
Professor i
medicinsk
strålningsvetenskap
 
Eric Grönlund
Doktorand
Hans-Erik Källman
Doktorand
David Tilly
Forskare
Erik Almhagen
DoktorandAndreas Johansson
Doktorand
Ola Norrlid
SjukhusfysikerTufve Nyholm
Forskare
 
Fernanda
Villegas Navarro

Postdok
Kenneth Wikström
Doktorand


Associerade gruppmedlemmar

Erik Grusell
docent, sjukhusfysiker
Ulf Isacsson
sjukhusfysiker
Akademiska sjukhuset
Anders Montelius
docent, sjukhusfysiker
Akademiska sjukhuset
 
                     
Carl Sjöberg
doktorand, Elekta AB
Nina Tilly
docent, Elekta AB