Peetra Magnusson – Blodkärlsfunktion vid transplantation

Flera av våra stora folksjukdomar orsakas av att blodkärlens normala funktion har förändrats eller förlorats. Vid sjukdomstillstånd som diabetes, hjärtsvikt eller då ett organ transplanteras kan skador ske på blodkärlscellerna som därmed blir dysfunktionella. Det kan i sin tur orsaka sekundära effekter som njurskador och skador på ögats näthinna, men även dålig funktion hos det transplanterat organet. 

I samband med utbyte eller förnyelse av mänskliga celler, vävnader eller organ behöver nya blodkärl växa in i den nya vävnaden. För att mottagarens blodkärl bättre ska kunna rekryteras till nya vävnader undersöker vi om biomaterial eller stödjeceller kan användas som en alternativ strategi för att undvika att blodkärlen skadas.

Nya möjligheter att skydda blodkärlen

Vår forskning fokuserar på endotelceller i hälsa och sjukdom. Endotelceller är de celler som i huvudsak bygger upp blodkärl. Vi använder avancerad teknik och våra egna unika metoder för att studera hur endotelceller interagerar med blod, stamceller och så kallade heparinkonjugat. På så sätt undersöker vi olika möjligheter att skydda endotelet vid sjukdom samt strategier för att förbättra transplantation av Langerhanska öar vid diabetes.
 

Läs mer om vår forskning (endast på engelska)
 

Peetra Magnusson har nyligen tilldelats ett stipendium från Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse.
Se även sv-se.facebook.com/familjenjacobssonsstiftelse/

Forskningen finansieras även av ett bidrag från Diabetes Wellness


 

               Foto: Mikael Wallerstedt