Angelica Loskogs forskningsprojekt om immunterapi beskrivs på den engelska sidan.