Angelica Loskog – Immunterapi för behandling av cancer och autoimmuna sjukdomar

Vår forskargrupp utvecklar nya immunterapier för behandling av cancer och autoimmuna sjukdomar. Immunförsvaret har en viktig roll i både utvecklingen och kontrollen av dessa sjukdomsgrupper och vår forskning utgår ifrån att man kan påverka sjukdomsförloppet med immunreglering.

Man har länge vetat att immunförsvarets celler, t.ex. T-mördarceller, är viktiga för att döda tumörceller i kroppen. Tumörceller avviker från kroppens normala celler i både utseende och växtsätt. Immunförsvarets celler är specialiserade på att ”städa undan” celler som uppvisar avvikande beteende. Men vissa tumörceller kan göra sig "osynliga" för immunförsvaret genom att till exempel producera immunhämmande substanser eller påverka nybildning av immunhämmande celler såsom T-regulatoriska celler.

De celler som på så sätt undkommer immunförsvaret får fritt spelrum att växa okontrollerat och orsakar därmed det vi kallar för cancer hos patienterna. Genom att stärka kroppens immunförsvar med immunstimulerande genterapi eller skapa extra starka T-mördarceller med genteknologi kan man återaktivera immunförsvarets förmåga att avdöda tumörceller.

Vår forskning omfattar innovation, preklinisk utvärdering och kliniska prövningar. Vi arbetar även nära små biotech bolag så som Lokon Pharma AB för produktutveckling av våra nya terapier.


Läs mer om våra projekt (endast på engelska)