Rose-Marie Aminis forskargrupp

Gruppmedlemmar

Rose-Marie Amini
Professor i
hematopatologi
 
Maysaa Abdulla
Doktorand
Christer Sundström
Professor emeritus
Ingrid Thörn
Forskare
Peter Hollander
Forskare
Millaray Marincevic
Forskare
Andrea Sima
Doktorand