Human Protein Atlas - Organisation i Uppsala

Dr. Cecilia Lindskog Bergström Verksamhetsansvarig och platschef
Prof Fredrik Pontén
 
Kliniskt ansvarig
  
Arbetet är uppdelat på tre enheter:
 
Enhet Gruppledare
Produktion av vävnadsmikroarrayer, immunohistokemi och skanning Ing-Marie Olsson
Godkännande av antikroppar, proteinprofilering, antikropps-lokalisering Cecilia Lindskog Bergström
Klinisk patologi Fredrik Pontén


Mer information verksamheten i de olika enheterna finns på den engelska sidan.