Proteinatlasens medlemmar i Uppsala

Ledning och administration

                                                         
Cecilia
Lindskog Bergström

PhD, platschef
Fredrik Pontén
Leg. läk., professor
Kliniskt ansvarig


Gruppmedlemmar

Maria Aronsson
Forskn.ing.
Dijana Djureinovic
Doktorand
Feria Hikmet Norradin
Forskn. ing.
Jonas Gustafsson
Forskn.ing.
 
Borbala Katona
Forskn.ing.
Dennis Kesti
Biomedicinsk
analytiker
 
Lillemor Källström
Biomedicinsk
analytiker
Emil Lindström
Forskn.ing.
Ing-Marie Olsson
Forskn.ing.
Evelina Sjöstedt
Forskn.ing.
Doktorand
Jimmy Vuu
Forskn.ing.
Victor Pontén
Forskn.assistent
Charlotte Soläng
Forskn.ing.
Josefin Thelander
Forskn.ing.
Lina Thelander
Forskn.ing.


HPA-projektets organisation i Uppsala