Marie Allens forskargrupp

Gruppmedlemmar 

Marie Allen
Professor i
rättsmedicin
 
Magdalena Bus
Forskare
Petra Lysáková
Projektstudent
 
Martina Nilsson
Projektledare 
 
Kimberly
Sturk Andreaggi
Doktorand