Marie Allens forskargrupp

Gruppmedlemmar

Marie Allen
Professor i
rättsgenetik
                             
Kristýna Brzobohatá
Gästpostdok
Hanne de Maeyer
Forskningsassistent
Kimberly
Sturk Andreaggi
Doktorand

Maria Lembring
Forskare


Zehra Köksal
Masterstudent
Emil Önell
Masterstudent


Samarbetspartners

                                                   

Magdalena Bus Martina Nilsson