Finansiärer – Marcel den Hoed

Marcel den Hoed har en forskartjänst från Hjärt-Lungfonden (20170872) och hans forskning stöds med projektbidrag från Hjärt-Lungfonden (20140543, 20170678), Vetenskapsrådet (2015-03657) och NIH (R01DK106236, R01DK107786, U01DK105554).