Provtagningsrutiner för HPV-test

Vår forskargrupp har utvecklat en metod för att mäta HPV i prover från cervix. Vi har i ett samarbetsprojekt med cytologiska laboratoriet under 2007/2008 hjälpt kliniken att starta upp den nya metoden. Den nya analysen kommer att förenkla och effektivisera arbetet på laboratoriet och därmed sänka kostnaderna per prov.

För de barnmorskor/läkare som utför provtagningen innebär detta en förändring i provtagningsrutinen. Proverna appliceras nu på ett FTA-kort istället för det glas som tidigare använts. Det är viktigt att provet appliceras på kortet på ett riktigt sätt och instruktioner om provappliceringen visas i en kort film.

 

Klicka här för att se filmen (PC)

Klicka här för att se filmen (MAC)

 

Kontakt: Inger Gustavsson, Inst f immunologi, genetik och patologi