Ulf Gyllenstens forskargrupp

Gruppmedlemmar

Ulf Gyllensten
Professor i
medicinsk
molekylärmedicin
 
Ignas Bunikis
Postdok

 
Stefan Enroth
Forskare
Inger Gustavsson
Projektledare
Malin Berggrund
DoktorandAnn-Sofi Strand
BMA
Julia Hedlund
Lindberg

Forskn.ing.


Erik Wilander
Professor
Ida Höijer
Doktorand 
Pernilla Quarfordt
Forskn.ing.