Beviljade bidrag från Barncancerfonden till IGP

2017-12-19

Barncancerfonden har beslutat att stödja Karin Forsberg Nilsson, Ulla Martinsson, Sven Nelander och Fredrik Swartling med forskningsbidrag.

Karin Forsberg Nilsson, Sven Nelander och Fredrik Swartling tilldelas treåriga projektbidrag på mellan 1,8 och 2,4 miljoner kronor. Ulla Martinsson erhåller ett kliniskt projektbidrag på 500 000 kronor för ett år.
 

Mer information:
Barncancerfonden, beviljade bidrag