Utmärkelsen ”Attraktiva innovationsprojekt” till Ulf Gyllensten

2017-12-13

Ulf Gyllensten leder ett av de elva projekt som fått utmärkelsen ”Attraktiva innovationsprojekt” av UU Innovation.

Ulf Gyllenstens projekt fokuserar på att utveckla ett biomarkörtest för gynekologiska cancersjukdomar. Testet ska användas för att undvika kirurgiska ingrepp och för att kunna upptäcka tumörer tidigare.

Utmärkelsen ”Attraktivt innovationsprojekt” delas ut till projekt med hög innovationspotential som fått stöd av UU Innovation samt erhållit extern finansiering som ytterligare stärkt utvecklingsmöjligheterna. Utmärkelsen introducerades vid UU Innovations 10-årsjubileum den 5 december och kommer att delas ut en gång per år.
 

Mer information:
Nyhetsnotis Uppsala universitet
UU Innovation
Ulf Gyllenstens forskning