Karin Forsberg Nilsson får stöd till sekvenseringsprojekt

2017-11-29

Karin Forsberg Nilsson har beviljats ett bidrag på fyra miljoner kronor för helgenomsekvensning av hjärntumören glioblastom. Bidraget tilldelas inom SciLifeLabs satsning National Sequencing Projects.

Karin Forsberg Nilssons projekt fokuserar på att sekvensera cancerstamceller och tumörer från patienter med glioblastom, med målet att identifiera genetiska variationer bakom tumörutveckling.

Satsningen National Sequencing Projects har möjliggjorts med stöd av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. I år har totalt fjorton projekt beviljats bidrag på sammanlagt drygt 33 miljoner kronor.
 

Mer information:
Karin Forsberg Nilssons forskning
SciLifeLabs bidrag till National Sequencing Projects