Elva IGP-forskare får bidrag från Cancerfonden

2017-11-15

Cancerfonden har beslutat att tilldela elva forskare vid IGP forskningsbidrag på sammanlagt cirka 31 miljoner kronor.

Anders Ahnesjö, Hanna Dahlstrand, Anna Dimberg, Jan Dumanski, Gunilla Enblad, Angelica Loskog, Sven Nelander, Peter Nygren, Maria Ulvmar och Bengt Westermark har beviljats projektbidrag på mellan 1,8 och 4,5 miljoner kronor.

Dessutom har Daniel Molin och Hanna Dahlstrand tilldelats bidrag till tre forskarmånader för kliniskt verksamma och Anders Ahnesjö har fått bidrag till planeringsgrupp.

Cancerfonden delar i denna utlysning ut totalt 454 miljoner kronor till 502 forskningsprojekt.
 

Mer information:
Cancerfondens webb