Ytterligare forskningsbidrag till IGP från Vetenskapsrådet

2017-10-31

Lars Forsberg, Caroline Gallant och Ulf Landegren har beviljats bidrag inom området naturvetenskap och teknikvetenskap.

Lars Forsberg och Ulf Landegren tilldelas varsitt projektbidrag. Lars Forsberg får 3,1 miljoner kronor under fyra år och Ulf Landgren tilldelas ett ettårigt bidrag på 900 000 kronor.

Caroline Gallant beviljas ett etableringsbidrag riktat till yngre forskare på 3,1 miljoner kronor under fyra år. I projektet kommer hon att kombinera analys av RNA- och proteinuttryck i enskilda celler för att studera cellers identitet, tillstånd och genreglering.

I årets utlysning inkom totalt 1682 ansökningar om projekt- och etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap, varav 325 beviljades. Totalt har över en miljard kronor beviljats under hela bidragsperioden 2017–2021.
 

Mer information:
VR:s bidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap