Forskningsbidrag från Vetenskapsrådet till IGP

2017-10-26

Tre IGP-forskare får bidrag från Vetenskapsrådet inom området medicin och hälsa.

Lars Feuk och Helena Jernberg Wiklund tilldelas projektbidrag på drygt 5,6 miljoner kronor respektive 4,8 miljoner kronor under fyra år. Bengt Westermark beviljas ett treårigt projektbidrag 2,4 miljoner kronor.

I årets utlysning inkom totalt 856 ansökningar om projektbidrag varav 203 beviljades. I utlysningen har även projektbidrag inom 3R, etableringsbidrag samt bidrag till anställning för forskare i klinisk miljö beviljats.
 

Mer information:
VR:s bidrag inom medicin och hälsa