Två IGP-forskare får bidrag i Swelifes accelaratorutlysning

2017-10-26

Ulf Gyllensten och Peetra Magnusson medverkar i varsitt projekt som får stöd av Swelife för fortsatt utveckling av diagnostik och läkemedel för patienter med gynekologisk cancer respektive kronisk njursjukdom.

Swelifes acceleratorutlysning finansierar både lovande bolag och projekt som är på gång att starta bolag. I årets utlysning har åtta sökande erhållit bidrag på mellan 1,4 och 5 miljoner kronor. Alla projekten/bolagen har tidigare fått stöd av Swelife och tilldelas nu ytterligare medel för att fördjupa sitt utvecklingsarbete.

Ulf Gyllensten får 2,3 miljoner kronor för att utveckla ett biomarkörtest för livmoderhals-, äggstocks- och endometriecancer. Testet ska användas för att undvika kirurgiska ingrepp och för att kunna upptäcka tumörer tidigare. I projektteamet ingår även Karin Sundfeldt, Sahlgrenska akademin i Göteborg, Matts Olovsson, Akademiska sjukhuset, Karin Glimskär Stålberg, Akademiska sjukhuset, och Jon Heimer, OLINK Proteomics.   

Peetra Magnusson är partner i projektet ”Renaparin för att förbättra njurtransplantation”, för vilket bolaget Corline Biomedical AB tilldelas 1,8 miljoner kronor. Där utvärderas möjligheten att med heparinkonjugatet Renaparin skydda och bevara funktion hos donerade njurar vid transplantation. I projetket medverkar också Tomas Lorant, institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet.

Finansieringsbeslutet i acceleratorutlysningen har fattats av Vinnova. Swelife planerar att erbjuda en acceleratorutlysning varje år.
 

Mer information:
Swelife
Projektet "Biomarkörtest för livmoderhals-, äggstocks- och endometricancer"
Projektet ”Renaparin för att förbättra njurtransplantation”
Ulf Gyllenstens forskning
Peetra Magnussons forskning