Proof of Concept-bidrag till Ulf Landegren

2017-10-25

Vetenskapsrådet har beviljat Ulf Landegren ett så kallat Proof of Concept-bidrag på 1,2 miljoner kronor.

Syftet med bidraget är att överbrygga gapet mellan grundforskning och kommersialisering av forskningsresultat inom området livsvetenskaper. I utlysningen av dessa bidrag inkom totalt 56 ansökningar varav 12 beviljades.
 

Mer information:
Vetenskapsrådet