Kaska Koltowska utnämnd till Ragnar Söderbergforskare i medicin

2017-10-18

Ragnar Söderbergs stiftelse har beslutat att utse Kaska Koltowska till en av fem Ragnar Söderbergforskare i medicin.

Kaska Koltowskas forskning fokuserar på det lymfatiska kärlsystemet. I det beviljade projektet kommer hon att studera faktorer som stimulerar de celler som bygger upp lymfkärlen. Målet är att hitta sätt att reglera dessa faktorer och på så sätt kontrollera lymfkärlens tillväxt under utvecklingen och i sjukdomstillstånd.

Forskare som utnämns till Ragnar Söderbergforskare tilldelas forskningsbidrag på cirka sju miljoner kronor under fem år. Utlysningen vänder sig till sökande som håller på att etablera sig som självständiga forskare och konkurrensen är mycket hård. I årets utlysning har fem Ragnar Söderbergforskare utsetts.
 

Mer information:
Ragnar Söderbergs stiftelse
Kaska Koltowskas forskning