Pris från Barndiabetesfonden till Oskar Skog

2017-10-17

Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris till yngre forskare har tilldelats Oskar Skog vid IGP för hans forskning om etiologin vid typ 1-diabetes.

Oskar Skogs forskning syftar till att förstå mekanismerna bakom uppkomsten av typ 1-diabetes och därmed kunna utveckla metoder att förebygga sjukdomen.

Johnny Ludvigssons priser delas årligen ut till forskare som utses av Barndiabetesfondens Vetenskapliga råd tillsammans med tidigare pristagare. Priset till yngre forskare består av en penningsumma på 50 000 kr och ett diplom. I samband med att priset överlämnas ska pristagaren hålla en föreläsning om sin forskning.
 

Mer information:
Barndiabetesfonden
Oskar Skogs forskning i Olle Korsgrens grupp