NIH-bidrag till Marcel den Hoed

2017-09-21

Marcel den Hoed är medsökande i ett projekt som nyligen tilldelats forskningsbidrag från amerikanska NIH. Projektet fokuserar på kopplingen mellan fetma och kardiometabola komplikationer och är ett samarbete mellan forskare från USA, Storbritannien och Sverige.

Projektet som leds av Ruth Loos at Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York City, syftar till att öka förståelsen för hur fetma och kardiometabola komplikationer, som blodfetter och -socker, hänger ihop. Forskarna kommer att studera paradoxen att vissa feta personer är skyddade mot metabola komplikationer längre än förväntat baserat på deras fetmanivå medan vissa normalviktiga personer drabbas av sådana komplikationer.

Genom att lösa denna ”fetmaparadox” hoppas forskarna kunna förstå biologin bakom socker- och fettmetabolism och få fram nya mål för behandlingar samt diagnostiska och prognostiska biomarkörer.

   Marcel den Hoed

I forskningsteamet ingår förutom Ruth Loos de medsökande forskarna Ron Do (Mount Sinai), Toni Vidal-Puig (University of Cambridge) och Marcel den Hoed (IGP och SciLifeLab). För sin medverkan i projektet får Marcel den Hoed ett bidrag på totalt
467 000 dollar under fyra år.
 

För mer information om projektet, se
webbnotisen på engelska.


Läs mer om Marcel den Hoeds forskning