Stöd till infrastrukturen Biobank Sweden

2017-09-21

Vetenskapsrådet har beslutat att finansiera svenska forskningsinfrastrukturer med sammanlagt 4 miljarder kronor under de närmaste åren. Biobank Sweden, som koordineras av Tobias Sjöblom, tilldelas ett av bidragen.

Syftet med Biobank Sweden är att samordna svenska biobanker och tillhörande data, för att underlätta för forskare att få tillgång till prover och data.

Bara de forskningsinfrastrukturer/områden som var listade i utlysningstexten Bidrag till infrastruktur av nationellt intresse hade möjlighet att söka finansiering. Av de 28 infrastrukturer som tilldelats bidrag koordineras 7 vid Uppsala universitet.
 

Mer information:
Vetenskapsrådet