Miljonbidrag till hjärntumörforskning

2017-06-12

Sven Nelander får tillsammans med de medsökande forskarna Christer Betsholtz och Bengt Westermark vid IGP samt Philip Gerlee och Rebecka Jörnsten vid Göteborgs universitet 30 miljoner kronor från Stiftelsen för strategiskt forskning (SSF).

Bidraget har bevlijats i SSF:s tvärvetenskapliga utlysning Systembiologi. Systembiologi är ett framväxande forskningsfält som syftar till att förstå komplexa relationer i hela biologiska system.

– I vårt projekt Focus on Glioblastoma kommer vi att kombinera musmodeller, imaging, single cell-profilering och stokastisk simulering för att förstå funktionell diversitet och läkemedelseffekter i hjärntumörformen glioblastom. Vårt mål är att man bättre ska förstå hur sjukdomen fortskrider och kunna identifiera nya möjligheter till behandling. Det bygger på den unika miljö vi har här vid IGP inom hjärntumörforskning, säger Sven Nelander.

I den aktuella utlysningen har SSF beviljat sammanlagt 300 miljoner kronor under fem år till totalt nio forskningsprojekt.
 

Mer information:
Pressmeddelande, Stiftelsen för strategiskt forskning
Sven Nelanders forskning
Christer Betsholtz forskning
Bengt Westermarks forskning