Forskningspris till Gunilla Enblad

2017-06-06

Gunilla Enblad har tilldelats Region Uppsalas forskningspris 2016.

Gunilla Enblad belönas för sin forskning om lymfom. Hon har på ett utomordentligt sätt kunnat omsätta preklinisk forskning till kliniska studier där resultaten därefter kunnat ligga till grund för kliniska tillämpningar. Genom hennes insatser har behandlingen av patienter som drabbats av lymfom påtagligt förbättrats.

Priset är på 10 000 kr och delas ut för patientnära forskning som har bidragit till betydelsefulla förbättringar i hälso- och sjukvården.
 

Mer information:
Pressmeddelande från Region Uppsala
Gunilla Enblads forskning