Sven Nelander får Senior Investigator Award

2017-05-30

Cancerfonden har beslutat att tilldela Sven Nelander ett Senior Investigator Award vilket innebär finansiering av en tjänst under sex år.

Sven Nelanders forskning fokuserar på systembiologiska strategier för att kartlägga de molekylära mekanismerna i hjärntumörer. Hans och hans medarbetare kombinerar matematiska metoder, datorsimuleringar och experiment för att förstå den komplexa regleringen av cancerceller. Det långsiktiga målet är att utveckla nya behandlingsstrategier.

Sven Nelander har varit verksam vid IGP sedan 2012 då han kom till Uppsala som en av de strategiska rekryteringar som gjordes vid SciLifeLab för att stärka forskningsmiljön inom molekylär biovetenskap.

– Det är väldigt roligt att tilldelas den här tjänsten från Cancerfonden. Den ger stora möjligheter att fortsätta utveckla vår tvärvetenskapliga forskning om hur man bäst ska kunna behandla cancer i hjärnan, säger Sven Nelander.

Syftet med Cancerfondens Senior Investigator Award är att stödja etablerade och väl kvalificerade forskare så att de under en sexårsperiod på heltid kan ägna sig åt cancerforskning. Under de senaste åren har förutom Sven Nelander ytterligare tre IGP-forskare tilldelats sådana tjänster.

IGP:s prefekt Karin Forsberg Nilsson är mycket glad att Cancerfonden valt att stödja flera av institutionens cancerforskare.

– Det är glädjande att så många av dessa bidrag kommer till IGP. Det visar att det är framgångsrik cancerforskning som bedrivs i Uppsala.
 

Mer information:
Cancerfonden
Sven Nelanders forskning