Richard Rosenquist Brandell utsedd till Wallenberg Clinical Scholar

2017-03-23

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beslutat att utse Richard Rosenquist Brandell till Wallenberg Clinical Scholar vilket innebär att han tilldelas ett forskningsbidrag på 15 miljoner kronor för en femårsperiod.

Richard Rosenquist Brandells forskning fokuserar på blodcancerformen kronisk lymfatisk leukemi. Hans målsättning är att bättre förstå hur sjukdomen utvecklas, att förbättra möjligheterna att diagnostisera nya undergrupper och göra prognosbedömningar för den enskilde patienten samt att ta fram nya behandlingsstrategier.

Programmet Wallenberg Clinical Scholars syftar till att stärka svensk klinisk forskning genom att identifiera de bästa kliniska forskarna, ge dem goda möjligheter att bedriva sin verksamhet och uppnå genomslag för forskningens resultat, både inom vetenskapen och vården. Programmet inleddes 2014 och i årets omgång har förutom Richard Rosenquist Brandell även Birgitta Henriques Normark vid Karoliska Institutet utsetts till Wallenberg Clinical Scholar.
 

Mer information:
Pressmeddelande Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Richard Rosenquist Brandells forskning