Pris för bästa poster till Rasel Al-Amin

2017-03-21

Rasel Al-Amin, doktorand vid IGP, har tilldelats pris för bästa poster vid konferensen 8th Alpbach Workshop on Affinity Proteomics.

Rasel Al-Amins poster med titeln “The cellular thermal shift assay (CETSA) with readout by PEA - sensitive measurement of cellular drug-protein binding”, valdes ut bland 38 posterpresentationer vid konferensen som nyligen ägde rum i Alpbach, Österrike. Priset utgörs av 250 Euro och ett diplom och delades ut under konferensens avslutningsceremoni den 15 mars.


Mer information
Rasel Al-Amins forskning i Ulf Landegrens grupp