Sven Nelander får miljonbidrag

2017-02-07

Stiftelsen för strategisk forskning har beslutat att tilldela Sven Nelander ett forskningsbidrag på 30 miljoner kronor.

Bidraget ska användas för forskning inom området Big data and computational science. I projektet som är på fem år kommer forskarna att utveckla två big data-baserade metoder som gör det möjligt att storskaligt analysera flera sorters cancerdata över flera olika populationer. De nya metoderna kommer att användas för att modellera personbaserad behandling av cancerceller från svenska hjärntumörpatienter. Målet är att visa att metoderna kan översätta data från lokala och globala källor till konkreta behandlingsstrategier i patienter.

– Det är väldigt roligt att få ett så stort bidrag till vår forskning. Vår strävan att upptäcka bättre behandlingar mot cancer är idag kritiskt beroende av storskalig dataanalys. Det planerade projektet riktar in sig på två av de utmaningar som finns för att dra nytta av big data i praktiken: dels att kombinera stora data från flera olika försök, till exempel i celler, djurmodeller och kliniska tester i människor, dels att länka samman data från olika populationer, säger Sven Nelander.

Medsökande i projektet är Rebecka Jörnsten vid Chalmers i Göteborg samt forskare vid Stockholms universitet och Lunds universitet. Samarbete sker även med ledande biostatistikgrupper i Florida och Melbourne.
 

Sven Nelanders forskning
Stiftelsen för strategisk forskning