Bidrag från Torsten Söderbergs stiftelse till Ulf Landegren

2017-01-31

Torsten Söderbergs stiftelse har beslutat att tilldela Ulf Landegren ett forskningsbidrag på 2 miljoner kronor.

Bidraget ska användas för att utveckla en ny teknik att välja ut par av läkemedelssubstanser som tillsammans binder till målmolekyler. Syftet är att på detta sätt kraftigt förbättra behandlingseffekter och att minimera biverkningar.
 

Mer information:
Torsten Söderbergs stiftelse
Ulf Landegrens forskning