Marcia McNutt promoverad till hedersdoktor

2017-01-30

Fredagen den 27 januari, promoverades vetenskapsområdets hedersdoktor professor Marcia McNutt. IGP och Karin Forsberg Nilsson stod som värd för hennes besök i Uppsala där hon också höll en hedersdoktorsföreläsning i Rudbecksalen den 26 januari.

Promotionen hölls i domkyrkan, där förutom Marcia McNutt 15 andra hedersdoktorer och 61 nya doktorer promoverades.

– Marcia McNutt har särskilt uppmärksammat frågor om unga forskares karriärmöjligheter och om reproducerbarhet och kvalitet av vetenskapliga data. Vi är glada att stärka kontakten med McNutt genom att hon nu är hedersdoktor. Dessutom har hon stor erfarenhet av samverkansfrågor inom viktiga samhällsutmaningar, vilket är ytterligare en anledning att fördjupa interaktionerna med henne, säger Karin Forsberg Nilsson.

        Professor Marcia McNutt vid
        promoveringen den 27 januari 2017.

Professor Marcia McNutt är geofysiker och sedan juli 2016 President för National Academy of Sciences där hon varit medlem sedan 2005 i sektionen för geologi. Mellan 2013 och 2016 var hon chefredaktör för tidskriften Science.

Utöver sina framstående insatser för vetenskapssamhället har hon under sin tid på Science varit mycket engagerad i arbetet med Science & SciLifeLab Prize for Young Scientists, som delas ut av Science och SciLifeLab årligen med stöd från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. 

Om hedersdoktorer vid Uppsala universitet.