Lena Claesson-Welsh ”Årets cancerforskare”

2017-01-09

Cancerfonden har utsett Lena Claesson-Welsh till ”Årets cancerforskare” 2017. Utmärkelsen innebär ett generöst forskningsbidrag från Cancerfonden och att gruppens forskning på olika sätt uppmärksammas.

– Det är fantastiskt roligt att vår forskning uppmärksammas, säger Lena Claesson-Welsh. Jag och min grupp arbetar målinriktat och med hög ambition för att bidra till bättre cancerbehandling. Stödet jag får från Cancerfonden kommer från givare som haft anhöriga som drabbats av cancer, eller kanske själva är cancerpatienter, vilket gör att det är en alldeles speciell utmärkelse.

Lena Claesson-Welshs forskning handlar om blodkärlens betydelse vid sjukdom och hälsa.

– Nybildning av blodkärl är normalt mycket strikt reglerad men vid vissa sjukdomar, som cancer, sker en överdriven blodkärlsnybildning. Det leder till oorganiserade blodkärl med försämrad funktion. När sådana kärl bildas i en tumör ökar det risken för att tumören ska sprida sig och minskar möjligheten för cancerläkemedel att komma fram. I min forskargrupp arbetar vi med att identifiera och karaktärisera de signalproteiner som kontrollerar blodkärlsnybildningen. Med mer kunskap om dessa proteiner hoppas vi kunna återställa blodkärlens funktion och på så sätt förbättra möjligheterna att behandla och bota cancer, säger Lena Claesson-Welsh.
 

Priset överlämnades under Cancerfondens gala Tillsammans mot cancer.
 

Mer information:
Lena Claesson-Welshs forskning
Intervju med Lena Claesson-Welsh
Inslag i TV4:s morgonprogram