Forskningsbidrag från Sjöbergstiftelsen till IGP-forskare

2019-01-14

Olle Korsgren har tillsammans med Di Yu och Magnus Essand vid IGP samt Matthias Löhr vid KI tilldelats ett tvåårigt forskningsbidrag från Sjöbergsstiftelsen.

Bidraget är på totalt fyra miljoner kronor och ska användas för att utveckla ett nytt sätt att behandla cancer. Forskningsprojektet har titeln ”Immunotherapy of pancreatic cancer through induction of xenogeneic rejection”.

Dessutom har Di Yu tilldelats 250 000 kronor från UU Innovation för att utveckla kommersialiseringen av samma projekt. Med dessa bidrag hoppas forskarna kunna inleda klinisk prövning av den nya behandlingen inom några år.


Mer information:
Sjöbergstiftelsen
Olle Korsgrens forskning
Di Yus och Magnus Essands forskning


Äldre nyhetsnotiser

Nyhetsnotiser 2018

Nyhetsnotiser 2017

Nyhetsnotiser 2016

Nyhetsnotiser 2015

Nyhetsnotiser 2014

Nyhetsnotiser 2013

Nyhetsnotiser 2012

Nyhetsnotiser 2011 och tidigare