VR-bidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap till Yuji Teramura

2018-11-16

IGP-forskaren Yuji Teramura har beviljats ett forskningsbidrag på 3,2 miljoner kronor i Vetenskapsrådets utlysning inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

De beviljade medlen ska användas till ett fyraårigt forskningsprojekt om cellytteknik för reglering av immunsvaret vid cell- och organtransplantationer.
 

Mer information
Vetenskapsrådet, bidragsbeslut


Äldre nyhetsnotiser

Nyhetsnotiser 2018

Nyhetsnotiser 2017

Nyhetsnotiser 2016

Nyhetsnotiser 2015

Nyhetsnotiser 2014

Nyhetsnotiser 2013

Nyhetsnotiser 2012

Nyhetsnotiser 2011 och tidigare