Internationellt forsknings- och utbildningsprojekt får stöd från EU

2018-10-08

Taija Mäkinens grupp vid IGP ingår i det team som finansieras av EU för att studera molekylära mekanismer bakom vaskulära avvikelser. Målet är att utveckla nya precisionsbehandlingar för dessa handikappande sjukdomar.

Vaskulära avvikelser är en grupp sjukdomar som karaktäriseras av onormal utveckling av blod- eller lymfkärl. Symptomen finns redan vid födseln eller visar sig tidigt under barndomen och kan variera från milda till livshotande. De går vanligtvis inte att bota och många patienter behöver livslång klinisk behandling. Denna fungerar ofta bara delvis och patienterna lever med kronisk smärta, nedsatt funktion och försämrad livskvalitet.

Det fyraåriga forsknings- och utbildningsprogrammet V.A. Cure Network får upp till 3,7 miljoner Euro från EU:s MSCA- ITN-program för att i detalj studera genetiska förändringar och signalvägar som är inblandade vaskulära avvikelser. Nätverket kommer att utbilda 14 doktorander inom olika aspekter av molekylär, cell- och utvecklingsbiologi, inklusive etiska frågor. Doktoranderna kommer också att få träning inom kommunikation och företagande.

Taija Mäkenens grupp är en av deltagarna i nätverket. De kommer att använda genetiska musmodeller för att undersöka bakomliggande molekylära mekanismer och utveckla behandlingsstrategier för vaskulära avvikelser.

– Det är mycket spännande att vara med i detta internationella nätverk av forskare med kompletterande expertis, som kommer att bidra med viktig ny kunskap om vaskulära sjukdomar, säger Taija Mäkinen.

De andra deltagarna är de Duve Institute (Belgien), Max Planck Institute for Heart and Lung Research (Tyskland), Karolinska Institute (Sverige), University of Potsdam (Tyskland), University of Oulu (Finland), INSERM (Frankrike), AstraZeneca (Sverige) och FinnAdvance (Finland).

När projektet startar i mars 2019 är det första gången ett så stort internationellt samarbete kring vaskulära sjukdomar inleds.
 

Mer information:
Pressmeddelande från de Duve Institute
Taija Mäkinens forskning


Äldre nyhetsnotiser

Nyhetsnotiser 2018

Nyhetsnotiser 2017

Nyhetsnotiser 2016

Nyhetsnotiser 2015

Nyhetsnotiser 2014

Nyhetsnotiser 2013

Nyhetsnotiser 2012

Nyhetsnotiser 2011 och tidigare