Lars Forsberg får Erik K. Fernströms Svenska pris

2018-09-04

Erik K. Fernströms stiftelse har beslutat att tilldela Lars Forsberg det Svenska Priset som delas ut till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare vid medicinska fakulteter i Sverige.

Lars Forsberg får priset för sina banbrytande forskningsresultat gällande förlust av kromosom Y hos blodceller hos män, och kopplingen till livsstil och sjukdomar. Utmärkelsen överlämnas i samband med Forskningens dag i Lund den 7 november 2018.
 

Mer information:
Eric K. Fernströms Stiftelse


Äldre nyhetsnotiser

Nyhetsnotiser 2018

Nyhetsnotiser 2017

Nyhetsnotiser 2016

Nyhetsnotiser 2015

Nyhetsnotiser 2014

Nyhetsnotiser 2013

Nyhetsnotiser 2012

Nyhetsnotiser 2011 och tidigare